Český ráj, okres Semily

OBECNÍ ÚŘAD KLOKOČÍ OZNAMUJE

VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ

ZA ODVOZ A ZNEŠKODNĚNÍ TDO (POPELNICE), POPLATEK ZA KONTEJNER (ROTŠTEJN) ZA II. POLOLETÍ 2019 A POPLATEK ZA PSY NA ROK 2020

PLATBY UHRAĎTE NA OÚ KLOKOČÍ O ÚŘEDNÍCH HODINÁCH (STŘEDY 17.00 – 19.00 HOD.)

PYTLE NA ODPAD ZAKOUPÍTE V PRODEJNĚ SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ (POVINNÉ PRO OBČANY, KTEŘÍ NEMAJÍ POPELNICI).