Český ráj, okres Semily

Obecní úřad Klokočí

Rozvaha 2021

Výkaz ZaZ

Příloha 2021

FIN 2-12 M 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočí za rok 2021

Inventarizační zpráva

 

OBECNÍ ÚŘAD KLOKOČÍ OZNAMUJE

VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ

ZA ODVOZ A ZNEŠKODNĚNÍ TDO (POPELNICE), POPLATEK ZA KONTEJNER (ROTŠTEJN) ZA I. POLOLETÍ 2021

PLATBY UHRAĎTE NA OÚ KLOKOČÍ O ÚŘEDNÍCH HODINÁCH (STŘEDY 17.00 – 19.00 HOD.)

PYTLE NA ODPAD ZAKOUPÍTE V PRODEJNĚ SMÍŠENÉHO ZBOŽÍ (POVINNÉ PRO OBČANY, KTEŘÍ NEMAJÍ POPELNICI).

 

SVOZ ELEKTROODPADU

Dne 24.5.2021 proběhne svoz elektroodpadu. V případě zájmu můžete shromažďovat staré spotřebiče u Obecního úřadu od 20.5. do 23.5.2021 po předchozí telefonické dohodě.

(lednice, televizory, monitory, mrazáky, domácí elektrospotřebiče, rádia…)

Kontakty: 725 739 952 – Václav Žák

                   774 653 849 – Jiří Brodský