Český ráj, okres Semily

Osada Klokočí je takřka v samém středu Českého ráje. Na Severu Maloskalsko, na východě Kozákov, na jihu Trosky a na západě Hruboskalsko  tvoří přirozený a půvabný rámec této osady.

Dějiny Klokočí souvisí těsně s dějinami blízkého hradu Rotštejn. První zmínka pochází z let 1234 – 1269, kdy Jaroslav z Hruštičce dal věnem část svého zboží se vsí Klokočí synu Vokovi. Vok pro své sídlo vyhlédl ostroh na jižním cípu skal Klokočských a vystavěl tam hrad, jemuž po tehdejším panském zvyku dal německé jméno Rothstein. Ves Klokočí prožívala pak bouřlivé dějiny celého zboží Vokova. Hrad i ves byly z neznámé příčiny napadány a vylupovány okolními zemany, a tak Vok nevycházel z bojů a soudů. Roku 1321 se soudí až se dvaceti okolními pány.

V letech 1360 – 1412 historie připomíná Ježka z Rotštejna, jemuž císař Karel povoluje konati trhy ve vsi Klokočí každý úterek v týdnu. Po vymření toho rodu připadl hrad Rotštejn koruně královské a prodán jest
opět Palírovi z Vařin. Pak přecházel hrad do majetku různých rodů. Roku 1514 jest již uváděn co by zámek pustý. Od r. 1541 patřil do majetku Hrubá Skála (až do nedávné doby).

Zříceniny hradu byly opraveny nákladem okresu turnovského, roku 1922. Nachází se tam hluboká hradní studna, skála se zbytky hradní věže, části hradebních zdí a větší počet různých sklepení a chodeb. Ze všeho pak nejkrásnější je pohled ze skal nad Rotštejnem, který několikráte zvěčnil svijanský rodák, akad. malíř Jan Prousek.

V obci je budova bývalé školy, která byla postavena v r. 1903 a učilo se v ní až do r. 1954.