Český ráj, okres Semily

OÚ KLOKOČÍ ZAJIŠŤUJE ODVOZ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

 1. POPELNICE NA TUHÝ DOMOVNÍ ODPAD (TDO)
  Místo svozu: u Vaší nemovitosti
  Interval: 1x za týden, 1x za dva týdny (dle Vašeho požadavku)
  Platba: pololetně, dle fakturované ceny konkrétní nemovitosti
 2. PYTLE TDO
  Místo svozu: u Vaší nemovitosti
  Interval: 1x za týden
  Platba: hotově při nákupu pytle v prodejně Smíšeného zboží v Klokočí
 3. NEBEZPEČNÝ ODPAD
  Místo svozu: zastávka autobusu Klokočí
  Interval: 2x ročně, oznámení na úřední desce před Obecním úřadem a na dalších vývěskách
  Platba: zdarma pro uživatele popelnic
 4. SKLO
  Kontejner na sklo k dispozici nepřetržitě za restaurací Hasičárna
 5. PET LAHVE, PLASTY Z DOMÁCNOSTÍ, NÁPOJOVÉ KARTONY TETRAPAK A KOVY
  Odběr pytlů: prodejna Smíšeného zboží v Klokočí
  Místo sběru: Obecní úřad Klokočí – dle otevírací doby Smíšeného zboží a úředních hodin
  Platba: zdarma
 6. KONTEJNER ROTŠTEJN
  Svoz z nedostupné lokality
  Interval: dle potřeby
  Platba: pololetně aktuální pevnou sazbou.

INDIVIDUÁLNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

 1. KOMPOSTOVÁNÍ
 2. SPECIÁLNÍ ODPAD
  Místo sběru: sběrný dvůr Turnov – Vesecko
  Platba: hotově dle ceníku sběrného dvora
 3. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
  Místo: kompostárna Malý Rohozec/ sběrný dvůr Vesecko (dle smlouvy s Turnovskými odpadovými službami)
  Platba: zdarma pro občany s trvalým bydlištěm v Klokočí

SBĚR PAPÍRU, OŠACENÍ A SBÍRKY PRO LIDI V HMOTNÉ NOUZI    

 • Místo sběru: Obecní úřad Klokočí, prodejna Smíšeného zboží Klokočí
 • Interval: nepřetržitě, dle otevírací doby prodejny Smíšeného zboží a úředních hodin
 • Zajišťuje: ČČK Klokočí a SDH Klokočí

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ TŘÍDÍ ODPAD A MYSLÍ NA LIDI V HMOTNÉ NOUZI


BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ KOMUNÁLNÍ ODPADY

Obec Klokočí uzavřela smlouvu s Turnovskými odpadovými službami, s.r.o., kam je možné celoročně odvážet bioodpady a to následovně:

Kompostárna Turnov:

telefon: +420 731 677 507

Provozní doba kompostárny:

duben-říjen:
Po 9:00 – 17:00
St 9:00 – 17:00
Pá 9:00 – 17:00
So 9:00 – 12:00

listopad:
Po 9.00 – 16:00
St 9.00 – 16:00
Pá 9:00 – 16:00
So 9:00 – 12:00

Areál kompostárny se nachází za Pivovarem Malý Rohozec na bývalých pozemcích zemědělského družstva Všeň (příjezd od Turnova – před pivovarem se odbočí vlevo a za rybníčkem se odbočí vpravo).

V době, kdy je kompostárna pro veřejnost uzavřena, je odpad odebírán na Sběrném Dvoře Vesecko a poté převážen do kompostárny.

Sběrný dvůr VESECKO:

telefon: +420 481 312 183

Provozní doba sběrného dvora:

prosinec – únor:
Po – Pá 9:00 – 16:00
So 9:00 – 12:00
březen:
Po – Pá 9:00 – 17:00
So 8:00 – 12:00

Odpad bude odebrán bezplatně pro občany Klokočí, kteří se musí prokázat průkazem totožnosti na váhovně zařízení.

Druhy odebíraných odpadů:
tráva, dřevní hmota (kůra, dřevo, větve), listí, směs trávy, listí a dřevní hmoty.